hypotheek@brrgroep.nl 010-286 5933
Brr Groep
Loading…
  • 0
  • 1


Bij de aankoop van een eerste woning kunnen wij u meer duidelijkheid bieden in de vorm van een stappenplan. Bij ons bent u verzekert van een verantwoord, vakkundig en vertrouwd hypotheek advies en aankoop begeleiding.

Stappenplan in het kort:

-    Kennis maken, inventarisatie, uitleg, bepalen te lenen bedrag / maximale hypotheek
-    Op zoek naar de juiste woning
-    Onderhandelen en aankoop woning
-    Hypotheekadvies en bemiddeling hypotheek
-    Administratieve afwikkeling hypotheek
-    Overdracht woning bij de notaris
-    Nazorg hypotheek

Stappenplan uitgebreid:Stap 1: Hypotheek oriëntatie en inventarisatie bij BRR Assurantiën B.V.

•    We maken met u een afspraak bij ons op kantoor om kennis met elkaar te maken
•    U neemt bepaalde gegevens mee naar de eerste afspraak zoals kopie legitimatie, recente loonstroken, arbeidscontract, jaaropgaven en eventueel een werkgeversverklaring
•    Uitleg verschillende stappen in het adviestraject en wat u van ons kunt verwachten
•    Inventarisatie van uw gehele financiële situatie
•    Vaststellen van uw (toekomstige) wensen en behoeften
•    Opstellen van uw klantprofiel, waarin uw kennis, ervaring en risicobereidheid met betrekking tot financiële producten in kaart wordt gebracht
•    Vaststellen van het maximaal verantwoorde hypotheekbedrag op basis van de door u verstrekte gegevens
•    Uitleg en toelichting verschillende hypotheekvormen, overige (inkomens) risico’s, en de bijkomende kosten aankoop van een eigen woning
•    Eventueel kunnen wij, na uw toestemming, in contact treden met uw werkgever om bepaalde gegevens op te vragen zoals een werkgeversverklaring
•    Onderzoek of u eventueel in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie, starterslening en/of koopsubsidie regelingenStap 2: Woning oriëntatie

•    Kennis maken met uw aankoopmakelaar, deze wordt in de meeste gevallen door BRR Assurantiën B.V. geselecteerd
•    Uitleg aankoopproces en welke zaken en werkzaamheden uw aankoopmakelaar u uit handen neemt
•    Vaststellen waar en hoe u graag wilt wonen aan de hand van uw wensen, budget en door ons berekent te lenen hypotheek bedrag
•    Uitleg hoe het zoek- en kooptraject verlooptStap 3: Actie: zoeken, onderhandelen en kopen

•    U bekijkt en vergelijkt het aanbod op de woning markt samen met uw aankoopmakelaar
•    Samen met uw makelaar gaat u op zoek naar uw droomhuis en bezoekt verschillende geselecteerde woningen
•    Juiste huis gevonden? Dan begint het bieden en het onderhandelen door uw aankoopmakelaar
•    Na akkoord over de onderhandelde koopprijs en overige uitgangspunten worden alle  afspraken door de aankoopmakelaar vastgelegd in het voorlopig koopcontract
•    Bij overige uitgangspunten kunt u bijvoorbeeld denken aan eventueel achterblijven van meubels en overige roerende zaken, datum van overdracht bij de notaris, datum ontbindende voorwaarden en het laten stellen van een bankgarantie etc.
•    De aankoopmakelaar zal met u alle uitgangspunten van de koopakte doornemen, dit zal worden vertaald door een van onze Poolse medewerkers
•    Uiteindelijk wordt het koopcontract door kopers en verkopers ondertekendStap 4 Hypotheekadvies en bemiddeling bij BRR Assurantiën B.V.

•    U krijgt bij BRR Assurantiën B.V. een compleet onafhankelijk hypotheek advies onderbouwt door verschillende berekeningen. Denkt u hierbij onder andere aan de maandelijkse hypotheeklasten, de hypotheekvormen en de bank/geldverstrekker die bij u passen aan de hand van de eerder geïnventariseerde gegevens
•    U krijgt van ons een uitgebreide toelichting op het financieel advies
•    U krijgt van ons uitgelegd de specifieke voorwaarden van de betreffende bank en/of verzekeraars
•    Uitkomsten en risico’s worden voor u overzichtelijk gemaakt onder andere middels berekeningen zodat u alles begrijpt, zaken eenvoudig kunt vergelijken en een juiste keuze kunt maken
•    Onze hypotheekadviseur stelt voor u een klantadvies op waarin schriftelijk wordt vastgelegd welke afwegingen tot het passende hypotheek advies hebben geleid
•    Daarnaast worden de risico’s bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en overlijden in kaart gebracht en onderbouwde oplossingen voor aangereikt
•    U maakt aan de hand van ons advies een definitieve keuze aangaande de gewenste hypotheek en eventuele afwijkingen van ons advies worden vastgelegd in het dossierStap 5 Bemiddeling / administratieve afwikkeling hypotheekdossier bij BRR Assurantiën B.V.

•    Dan volgt een optimale bemiddeling / administratieve afwikkeling van uw volledige hypotheekdossier. De hypotheek offerte van uw keuze wordt aangevraagd, alle eventuele relevante verzekeringen worden geoffreerd en op juistheid gecontroleerd
•    Alle relevante verzekeringen worden doorgenomen en afgesloten, u kunt hierbij denken aan een overlijdensrisicoverzekering, een woonlastenverzekering maar ook aan een brandverzekering voor uw nieuwe woning
•    U komt bij ons op kantoor om alle benodigde offertes en documenten te ondertekenen en levert de eventuele ontbrekende bescheiden aan die wij nog nodig mochten hebben voor de afwikkeling van het hypotheekdossier
•    U krijgt de offertes, bijlagen, alle voorwaarden en informatie van de betreffende bank en verzekeraars uitgereikt
•    Wij vragen een taxatierapport aan, deze heeft de bank nodig ter afronding van de hypotheekaanvraag
•    Wij vragen, indien nodig voor de hypotheekaanvraag, een bouwkundig rapport aan
•    Alle relevante documenten worden door ons gecontroleerd en doorgezonden aan de betreffende bank en/of verzekeraar
•    U wordt op de hoogte gehouden van de administratieve afwikkeling van het dossier en de definitieve acceptatie door de bank en/of verzekeraar
•    U hoort van ons (of van de aankoopmakelaar) de exacte datum en tijdstip van de overdracht bij de notaris
•    Wij controleren van tevoren alle documenten die u bij de notaris moet ondertekenen (nota van afrekening, hypotheekakte en leveringsakte) op juistheid en volledigheidStap 6: De Grote dag. U wordt een eigenaar van uw eerste eigen woning!

•    Voor de oplevering volgt door u een laatste inspectie van de woning samen met uw aankoopmakelaar
•    Vervolgens zet u bij de notaris uw handtekening onder de eigendomsakte, de hypotheekakte en eventueel het samenlevingcontract en/of testament. Uw aankoopmakelaar is hierbij ook aanwezig
•    De passering bij de notaris wordt begeleid en vertaald door een beëdigd Poolse tolk
•    De sleutels van uw nieuwe huis worden aan u overhandigd. Gefeliciteerd met uw eerste eigen woning!Stap 7: Toekomstbestendige Hypotheek / nazorg

Nadat u bij ons een hypotheek en eventueel relevante verzekeringen heeft afgesloten hebben wij wettelijk een nazorg verplichting.

Onze adviseur houdt de marktomstandigheden en veranderingen omtrent wettelijke en fiscale regelgeving / bepalingen voor u in de gaten en informeert regelmatig naar de veranderingen in uw situatie. Daarnaast heeft u zelf ook een actieve informatie verplichting naar ons toe inzake wijzigingen in uw persoonlijke (financiële) situatie.

•    Wij blijven altijd voor u beschikbaar als vraagbaak voor alle zaken omtrent uw hypotheek en verzekeringen
•    U kunt altijd een afspraak met ons inplannen om uw hypotheek of ander financiële zaken door te spreken bij ons op kantoor
•    In overleg met u doet onze adviseur een periodieke inventarisatie van uw persoonlijke situatie
•    In overleg met u ondernemen we actie als dat in uw belang noodzakelijk is
•    Onze hypotheek adviseur houdt uw hypotheek gedurende de gehele looptijd in de gaten
•    Wij helpen u indien u onverhoopt problemen mocht ondervinden inzake uw hypotheek betalingsverplichting
•    U kunt voor verschillende nazorg handelingen bij ons een zogeheten “nazorg abonnement” afsluiten. Vraag daarvoor bij ons naar de mogelijkheden en voorwaarden van dit abonnement.

Voor alle duidelijkheid het aankoop traject, advies en bemiddeling bij de aankoop van een woning wordt niet door BRR Assurantiën B.V. uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd door verschillende gerenommeerde woningmakelaar kantoren waar wij belangeloos mee samenwerken. Deze betreffende woningmakelaar kantoren zijn geheel verantwoordelijk voor de aankoop begeleiding en alle directe en indirecte werkzaamheden hieromtrent.  

BRR Assurantiën B.V. adviseert en bemiddelt uitsluitend in hypotheken, verzekeringen en pensioenen.

Voor al uw vragen kunt u ons altijd contacten.